???  کلینیک تخصصی مامایی اسب ???

مجموعه ایران هورس پروموشن (تحت نام باشگاه سوارکاری شبدیز)

 

حضور ارزشمند نخبه مامایی دامپزشکی کشور جناب آقای دکتر محمد فاضلی در این مجموعه فرصت مغتنمی است برای درمان نازایی و ناباروری مادیانها و نریانهای سطح کشور.

حضور 2 تن از دامپزشکان با تجریه و بسیار خوش نام کشور در مجموعه نیز باعث افتخار و مباهات و از نقاط قوت مجموعه ایران هورس پروموشن می باشد.

  • دکتر محمدهاشم فاضلی

  • دکتر فرهاد رییسی

  • دکتر جوکار

???

حضور دوره ای دانشجویان و کارآموزان دامپزشکی دراین مجموعه طي سال هاي گذشته و اكنون باعث رشد کیفی دامپزشکی تخصصی اسب در مجموعه ایران هورس پرموشن و مایه مباهات می باشد.

 

  • دکتر هاتف سبزواری

  • دکتر علی قطب آبادی

  • دکتر مجتبی راشدی

  • دکتر میثم یزدانی

  • دکتر هادی غفاری

  • دکتر علی حسین زاده

???