شرکت ایران هورس ؛ تنها ایجنت رسمی مزرعه الشقب در ایران

از سال 1396 آقای فرهنگ فاضلی مدیرعامل شرکت ایران هورس پروموشن به طور رسمی در لیست نماینده های فروش مزرعه الشقب قرار گرفتند.

پس از آن ، برآن شدیم تا جهت حمایت از تولیدات داخلی و بالا بردن سطح کیفی تولیدات در داخل کشور با معیارهای روز دنیا، این امکان را فراهم نمایم تا برای اولین بار در کشور عزیزمان ایران ، تولیدکنندگان عزیزمان بتوانند از گنجینه سیلمی های یکی از بزرگترین مزارع پرورش اسب دنیا (مزرعه الشقب) با استفاده از به روزترین خط خونی های روز دنیا و انتقال اسپرم از این مزرعه جهت تلقیح در ایران ، در خدمت عموم تولیدکنندگان عزیز کشورمان باشیم.

 

معرفی سیلمی هایی که اسپرم آنها در حال حاضر در این مرکز موجود می باشد:

KANZ ALBIDAYER

KANZ ALBIDAYER

"Kanz Albidayer"
(Ajman Moniscione × DL Marielle)
2009 Bay Purebred Arabian Stallion


2012 Dubai Gold Champion Colt
2012 Abu Dhabi Gold Champion Colt
2011 Dubai Silver Champion Colt
2010 Menton Silver Champion Colt
2010 Dubai Gold Champion Colt
2010 Sharjah Gold Champion Colt
2010 Arabian Futurity Overall Champion