سیلمی های که در سال تولیدی جاری در مجموعه ایران هورس پروموشن حضور دارند:

shep1

OM El Bendigo

OM El Bendigo

(SANADIK EL SHAKLAN x OM EL BENEERA)

اطلاعات بیشتر

ٍESPERSSIVO

ٍESPERSSIVO

ESPRESSIVO (QR MARC x EMOCJA) 2009 Bay Stallion Bred by Knocke Arabians, Paul Gheysens, Belgium
SAN-MIEGO

SAN-MIEGO

سانمیگو سیلمی کورسی عرب و عنوان دار کورس های معتبر بـیـن المللی لهستان نظیر دربی بین المللی باسک(Bask) ، افیر (Ofir) ، اسکورنک(Skowronk) , .... کسب مقام های معتبر در مجموع 55 کورس و کسب 34 جایزه ( کسب مقام اول 11 مرتبه ، مقام دوم 14 مرتبه، مقام سوم 9 مرتبه)