جشنواره زیبایی اسب اصیل جام میلاد

d 3

24 و 25 مرداد ماه 92، اولین جشنواره زیبایی اسب اصیل که در قلب پایتخت یعنی برج میلاد توسط شرکت ایران هورس پروموشن برگزار گردید با استقبال بسیار خوبی از سوی عموم مردم روبرو شد.

حدود 100 راس اسب که تلفیقی از اسب های وارداتی و تولیدات داخل بودند، از شهرستان های خوزستان ، آذربایجان، لرستان، اردبیل، یزد، اصفهان،کرمان، فارس، تهران و ... در این مسابقات شرکت داشتند.

از نکات قابل اعتنا در این جشنواره حضور بهترین اسب هایی است که در مسابقات گذشته حائز عناوین نخست بوده و از بهترین اسب های زیبایی به شمار می روند.

دو نفر از داوران درجه A جهانی، خانم رنتا شیبلر از سوئیس و آقای کنراد دیتایلر از بلژیک، در این مسابقات به امر داوری پرداختند و DC این مسابقات به عهده دکتر نیلزایزمر از کشور آلمان داور رده A جهانی بود.

برگزاری چنین مسابقاتی در محل برج میلاد با مشکلات بسیاری همراه بود، چرا که بدلیل نبود مانژ مسابقات باید بصورت موقت این فضا آماده سازی می شد و بلافاصله پس از برگزاری مسابقات مجددا جمع می شد و نیز مسائل و مشکلاتی دیگر که البته با حمایت های بی دریغ مدیریت برج میلاد " فرزاد هوشیار " این امر مهم عملی شد.

از دیگر نکات جالب این جشنواره حضور رجل سیاسی، ورزش کاران، هنرمندان و ... از جمله دکتر چمران ریاست شورای شهر تهران، دکتر رضایی ریاست بازرسی مجلس، ملی پوشان المپیک کمیل قاسمی و احسان لشکری و نیز حضور قلعه نویی و همچنین افرادی از سفارت کشورهای مختلف بود.

Iran-HOrse----76
Iran-HOrse----35
Iran-HOrse----5
Iran-HOrse----80
Iran-HOrse----17
Iran-HOrse----36
Iran-HOrse----38
Iran-HOrse----50
Iran-HOrse----60
Iran-HOrse----23
Iran-HOrse----65
Iran-HOrse----78
Iran-HOrse----54
Iran-HOrse----20
Iran-HOrse----25
Iran-HOrse----3
Iran-HOrse----71
Iran-HOrse----8
Iran-HOrse----52
Iran-HOrse----19
Iran-HOrse----4
Iran-HOrse----69
Iran-HOrse----68
Iran-HOrse----66
Iran-HOrse----72
Iran-HOrse----22
Iran-HOrse----75
Iran-HOrse----10
Iran-HOrse----37
Iran-HOrse----51
Iran-HOrse----6
Iran-HOrse----27
Iran-HOrse----32
Iran-HOrse----73
Iran-HOrse----21
Iran-HOrse----31
Iran-HOrse----29
Iran-HOrse----30
Iran-HOrse----1
Iran-HOrse----12
Iran-HOrse----57
Iran-HOrse----9
Iran-HOrse----70
Iran-HOrse----39
Iran-HOrse----62
Iran-HOrse----49
Iran-HOrse----40
Iran-HOrse----64
Iran-HOrse----24
Iran-HOrse----74
Iran-HOrse----44
Iran-HOrse----2
Iran-HOrse----14
Iran-HOrse----77
Iran-HOrse----34
Iran-HOrse----11
Iran-HOrse----28
Iran-HOrse----15
Iran-HOrse----41
Iran-HOrse----79
Iran-HOrse----18
Iran-HOrse----33
Iran-HOrse----7