Psyrasic

Psyrasic

*Psyrasic* سیلمی سیراسیک & برنده چندین کاپ زیباترین صورت در مسابقات برتر جهانی و مولتی چمپیون اروپا & پدر چندین قهرمان اروپا و جهان & پسری زیبا و پرافتخار از سیتادل

Espressivo

شرکت ایران هورس پروموشن ، افتخار دارد
با استفاده از تیم متخصص خود شرایط ویژه ای را جهت استفاده تولیدکنندگان داخلی از خاص ترین ذخایر ژنتیکی روز دنیا فراهم نمایید.
Espressivo

"ESPERSSIVO"
(QR MARC X EMOCJA)
2009 Bay Stallion

Espressivo

اسپرسیوو عنوان دار برترین مسابقات روز دنیا

 اسپرم منجمد و گرم این سیلمی زیبا جهت کشش در سال جاری
ارایه شده توسط شرکت ایران هورس پروموشن

 " 09122600061"

 

Kanz Albidayer

شرکت ایران هورس پروموشن ، افتخار دارد
با استفاده از تیم متخصص خود شرایط ویژه ای را جهت استفاده تولیدکنندگان داخلی از خاص ترین ذخایر ژنتیکی روز دنیا فراهم نمایید.