مسابقه استقامت استان تهران شهرستان ملارد

 4

‍  ⚜️آقایان سامان مرادی،حسین گودرزی و حامد روشنایی
 تیم استقامت اعزامی ایران هورس پروموشن ؛در رویداد استقامت استان تهران که در روز پنج شنبه30شهریورماه در شهرستان ملارد برگزار گردید، حائز عناوین برتر شدند.

www.iranhorse.net 

چاپ